Strona główna > Spółki > Raporty spółek > Raporty spółek (EBI)
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raporty EBI

Typ raportu: Nazwa spółki:
Data  Typ  Numer Spółka  Temat
2011-11-11 16:12:41 bieżący 1/2011 ZWG Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2011-11-11 16:16:22 bieżący 2/2011 ZWG Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
2011-11-21 18:24:46 bieżący 3/2011 ZWG Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect akcji serii A i B oraz PDA serii B
2011-11-22 17:40:46 bieżący 4/2011 ZWG Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Praw do Akcji serii B spółki ZWG S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
2011-11-23 15:45:31 bieżący 5/2011 ZWG Zawarcie umowy z Animatorem Rynku.
2011-11-24 15:04:27 bieżący 6/2011 ZWG Rejestracja przez Sąd Rejestrowy emisji akcji serii B.
2011-11-24 19:50:55 bieżący 7/2011 ZWG Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Praw do Akcji serii B spółki ZWG S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
2011-11-28 17:20:11 bieżący 8/2011 ZWG Prognoza EBITDA spółki ZWG S.A. na lata 2011 - 2013
2011-12-12 15:52:27 bieżący 9/2011 ZWG Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
2011-12-14 14:34:37 bieżący 10/2011 ZWG Raport miesięczny ZWG S.A. - listopad 2011r.
2011-12-19 15:19:09 bieżący 11/2011 ZWG Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
2012-01-05 15:02:08 bieżący 1/2012 ZWG Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji serii A i B spółki ZWG S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
2012-01-13 10:50:50 bieżący 2/2012 ZWG Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B spółki ZWG S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
2012-01-16 20:06:25 bieżący 3/2012 ZWG Raport miesięczny ZWG S.A. - grudzień 2011r.
2012-01-31 15:05:24 bieżący 4/2012 ZWG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
2012-02-14 00:11:10 kwartalny 5/2012 ZWG Raport ZWG S.A. za IV kwartał 2011 r.
2012-02-14 13:35:56 bieżący 6/2012 ZWG Raport miesięczny ZWG S.A. - styczeń 2012r.
2012-03-14 20:19:45 bieżący 7/2012 ZWG Raport miesięczny ZWG S.A. - luty 2012r.
2012-03-22 17:27:14 roczny 8/2012 ZWG Raport roczny ZWG S.A. za 2011 rok
2012-03-28 10:17:55 bieżący 9/2012 ZWG Zawarcie istotnej umowy na kwotę około 10,85 mln zł netto.
        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna >
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH