Strona główna > Spółki > 2CP > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółki 2C Partners na rynku NewConnect

13 maja 2014 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka 2C Partners.

O spółce 

2C Partners prowadzi działalność od 2006 r. Firma działa na rynku wtórnym nieruchomości, zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży zasobów. Emitent inwestuje w nieruchomości na terenie całej Polski, a następnie dokonuje ich rewitalizacji i restrukturyzacji. 

Podstawowym rodzajem działalności Emitenta jest restrukturyzacja nieruchomości mieszkalnych, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym oraz administracyjno-budowlanym. Każdy projekt realizowany przez spółkę ma swój indywidualny charakter, podejście oraz strategię, dostosowane do uwarunkowań prawnych, architektonicznych i ekonomicznych danej nieruchomości. 

Spółka wyróżnia w swojej działalności dwa źródła przychodów – przychody z projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych oraz przychody w wynajmu lokali. 

Projekty restrukturyzacyjne polegają na nabyciu nieruchomości, rewitalizacji i restrukturyzacji nieruchomości, a następnie jej sprzedaży. Są to projekty nastawione na dynamiczny wzrost kapitałów własnych spółki w krótkim okresie. 

Projekty inwestycyjne są niekierowane na długotrwały wzrost wartości nieruchomości, jak i optymalizację przepływów kapitałów Spółki dzięki przychodom z najmu. Zarówno w ramach projektów inwestycyjnych, jak i w przypadku projektów restrukturyzacyjnych, zakupione nieruchomości poddawane są rewitalizacji, a następnie są wynajmowane, lub wykorzystywane w inny, zapewniający stały przychód, sposób.
Nie można jednak w sposób jednoznaczny oddzielić projektów inwestycyjnych od restrukturyzacyjnych. W związku z tym, niemożliwe jest przedstawienie udziału przychodów uzyskiwanych w ramach projektów restrukturyzacyjnych, bądź inwestycyjnych w przychodach wypracowanych przez Spółkę ogółem. Natomiast, zdaniem Emitenta udział przychodów z najmu nieruchomości nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. 

Realizacja projektów przebiega najczęściej w następujących etapach: 

-  zakup budynku, 
-  przeprowadzenie analizy funkcjonalnej, 
-  przeprowadzenie analizy budowlanej, 
-  przeprowadzenie analizy prawnej, 
-  zaprojektowanie nowego podziału funkcjonalnego, 
-  przygotowanie dokumentacji architektonicznej, 
-  przygotowanie planu działań obejmującego aspekty prawne, architektoniczne i budowlane, 
-  wdrożenie przewidywanych zmian/przeprowadzenie remontów, 
-  sprzedaż/wynajem lokali na rynku

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH