Strona główna > Spółki > AQU > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie akcji spółki AQUA na rynku NewConnect


21 grudnia 2010 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie akcji spółki AQUA.  Spółka  jest 80 debiutantem w tym roku oraz 180 spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu GPW.


Kurs na otwarciu notowań w dniu debiutu wyniósł 29,00 zł i był o  1,7 niższy od kursu odniesienia (29,50 zł).

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:  12.347.891 akcji w tym:

•               991 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
•    8.370.669 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
•    3.858.924 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
•         27.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
•           9.803 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
•         16.652 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
•              685 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
•           7.069 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
•           7.359 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
•         12.382 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
•         36.247 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

O spółce:


Podstawową sferą działalności gospodarczej  AQUA S.A. jest eksploatacja obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pobór i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków na terenie Podbeskidzia i sąsiednich gmin.
Spółka poprzez 40 tysięcy punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tys. mieszkańców oraz odbiera i oczyszcza ścieki od przeszło 166 tys. mieszkańców.

Z usług oferowanych przez Aquę korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe.

Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. AQUA SA posiada kilka ujęć wody.

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH