Strona główna > Spółki > CTE > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółk CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING na rynku NewConnect

9 czerwca 2015 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING. 

Historia i działalność emitenta
Emitent został zarejestrowany pod nazwą Kazsphere Spółka Akcyjna w dniu 13.03.2013 roku. Założyciele spółki to Vitaliy Dorofeyev, Jarosław Bronowski, Marcin Łuniewski oraz Rubicon Partners NFI SA.

Od 22.12.2014 roku spółka funkcjonuje pod obecną nazwą Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna.
Emitent, wraz z posiadającymi doskonałą znajomość lokalnego rynku i jego specyfiki partnerami z Kazachstanu, założył kazachską spółkę celową Kazsphere TOO z siedzibą w Karagandzie. Spółka ta podpisała umowę z elektrociepłownią na samodzielny połów surowca z laguny.

Najważniejsze etapy rozwoju w działalności Emitenta:
II kwartał 2013 Badania laboratoryjne jakości mikrosfery dostępnej w lagunie w Karagandzie (Kazachstan)
07.2013 Podpisanie umowy z elektrociepłownią na dostęp do laguny w Karagandzie.
04.2013 Budowa własnej instalacji poławiającej w Karagandzie.
05.2014 Pierwszy transport i sprzedaż mokrej mikrosfery do Polski.
10.2014 Uruchomienie testowej instalacji do osuszania mikrosfery w Piasecznie.
11.2014 Rozpoczęcie budowy docelowej instalacji do suszenia mikrosfery.
03.2015 Ukończenie budowy nowej suszarni i rozpoczęcie procesu suszenia mikrosfery mokrej na większą skale.

Działalność emitenta:

Cenospheres Trade & Engineering S.A. zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, suszeniem, uszlachetnianiem i dystrybucją cenosfery (mikrosfery). Cenosfery to kulki o cienkich ściankach z krzemionki aluminiowej, wypełnione azotem i dwutlenkiem węgla. Mikrosfera powstaje jako produkt uboczny z pyłów po spaleniu węgla kamiennego w określonych warunkach. Wraz z popiołem, i innymi ubocznymi produktami spalania węgla, zazwyczaj transportowana jest hydraulicznie do zbiorników osadowych elektrowni tzw. lagun osadczych. Mikrosfera unosi się na powierzchni wody i pozyskiwana jest ręcznie lub mechanicznie (przy pomocy pomp) z powierzchni laguny.

Zastosowanie mikrosfery m.in.:
- energia i technika (powłoki przemysłowe, materiały szlifierskie)
- budownictwo (zaprawy cementowe i żywiczne, betony izlolacyjne i izloacyjno-konstrukcyjne, geopolimery, kleje, szpachle, wypełniacz tynków, powłok, farb)
- rekereacja (łodzie, sprzęt pływający, kule do kręgli, sprzęt do gry w golfa)
- motoryzacja (kompozyty, podkłady, opony, części silnika, listwy ozdobne, wypełniacze nadwozia)
- tworzywa sztuczne (podłogi PCV, nylon)
- ceramika i materiały ogniotrwałe (płyty, cegły żaroodporne, materiały izolacyjne)

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5 6
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH