Strona główna > Spółki > KME > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółki Kancelaria Medius na rynku NewConnect

13 czerwca 2012 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka Kancelaria Medius.

Działalność Emitenta
Emitent świadczy usługi windykacyjne, a w szczególności usługi windykacji na zlecenie, wykupu portfeli wierzytelności, serwisowania i zarządzania wierzytelnościami oraz usługi prawne dla podmiotów gospodarczych.

Obszarem działania Emitenta jest cała Polska, a także terytorium Unii Europejskiej. Działalność Emitenta na obszarze Unii Europejskiej polega na prowadzeniu windykacji wierzytelności poza granicami Polski. Procedura działania Emitenta w tym zakresie wygląda następująco: Emitent występuje do polskiego sądu w celu uzyskania europejskiego tytułu egzekucyjnego a następnie przesyła go do instytucji odpowiedzialnej za czynności egzekucyjne na terenie kraju dłużnika. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent prowadzi sprawy w Niemczech, Austrii, na Litwie, na Słowenii oraz na Węgrzech. Emitent nie zakończył jeszcze przy tym żadnej windykacji dłużników zagranicznych.

Emitent łączy wszystkie cechy nowoczesnej firmy windykacyjnej zarządzającej wierzytelnościami i kancelarii prawnej, co pozwala na szybkie i efektywne działania wspomagające poprawianie płynności finansowej przedsiębiorstw. Emitent od początku powstania należy do Polskiego Związku Windykacji, a także uczestniczy w programie Rzetelna Firma, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów.

Celem Emitenta jest dostarczanie klientom usług windykacyjnych i prawnych na najwyższym poziomie, co zapewniane jest dzięki ściśle określonym procedurom wewnętrznym w zakresie szybkości przekazywania informacji, tajemnicy handlowej oraz przetwarzania informacji poufnych przekazywanych przez klientów, stosowanych przez Emitenta. Procedury te mają istotny wpływ na szybkość podejmowanych decyzji co w znacznym stopniu poprawia efektywność i skuteczność działań.

Emitent kontynuuje działalność Kancelarii Medius Grupa Kapitałowa sp. z o.o., która na pokrycie akcji serii A Emitenta wniosła całe przedsiębiorstwo pod nazwą Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa. W ramach wskazanego wyżej aportu Emitent przejął wszystkie wierzytelności, których windykację na dzień przejęcia prowadziła Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. z o.o.(wierzytelności własne i wierzytelności zlecone).

Emitent świadczy usługi kompleksowego zarządzania wierzytelnościami powstałymi w obrocie gospodarczym oraz usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. W szczególności Emitent świadczy następujące rodzaje usług:
- windykacja na zlecenie;
- wykup portfeli wierzytelności;
- serwisowanie i zarządzanie wierzytelnościami;
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Galeria zdjęć:

1 2 3
4
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH