Strona główna > Spółki > MMD > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółki Milestone Medical na rynku NewConnect

28 listopada 2013 r.  na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowła spółka Milestone Medical Inc.
Milestone Medical Inc. jest 444. spółką notowaną na NewConnect oraz 40. debiutem na tym rynku w 2013 roku (2. debiut spółki zagranicznej w tym roku).


Historia i działalność emitenta
Spółka została utworzona w stanie Delaware pod nazwą Milestone Scientific Research & Development Inc. w dniu 8 marca 2011 roku.

W marcu 2011 roku spółka Milestone Scientific Inc. (współzałożyciel emitenta i spółka, która jest właścicielem licencji, na podstawie której działa emitent) zawarła umowę z Beijing 3H (Heart-Help-Health) Scientific Technology Co, Ltd. (spółka zajmująca się dystrybucją sprzętu medycznego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej), na podstawie której utworzono spółkę Milestone Scientific Research & Development Inc. W wyniku zawartej umowy założyciele wnieśli do spółki po 50 % udziałów każdy. 

Spółka Beijing 3H wniosła wkład pieniężny w wysokości 1,5 mln USD, natomiast spółka Milestone Scietific Inc. wniosła wyłączną bezpłatną licencję na korzystanie z technologii i patentów opracowanych przez spółkę matkę Milestone Scientific Inc. w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym i iniekcjach dostawowych wycenioną na 1,5 mln USD.
W 20 czerwca 2013 r. Emitent zmienił nazwę na Milestone Medical Inc. 

Milestone Medical Inc. posiada wyłączną bezpłatną licencję na korzystanie z technologii i patentów opracowanych przez spółkę matkę Milestone Scientific Inc. w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym i iniekcjach dostawowych. Spółka Milestone Medical Inc. zakończyła prace nad prototypem pierwszego urządzenia do znieczulenia zewnątrzoponowego a w dniu 21 marca 2013 r. Milestone Scientific Inc. w imieniu emitenta złożyła wniosek o zatwierdzenie do użycia do FDA (U.S. Food and Drug Administration). 

Spółka spodziewa się uzyskać pozwolenie od FDA oraz wprowadzić na rynek aparat do znieczulenia zewnątrzoponowego w 2014 roku. Emitent zamieścił w dokumencie informacyjnym czynnik ryzyka związany z możliwością nieotrzymania pozwolenia od FDA lub opóźnienia w czasie otrzymania takiego zezwolenia.

Emitent nie produkuje ani nie dystrybuuje swoich produktów ze względu na to, że nie posiada jeszcze zezwolenia od FDA. W chwili obecnej koncentruje się na otrzymaniu zezwolenia od FDA i pozyskaniu kanałów dystrybucji. Po otrzymaniu zezwolenia Emitent zamierza zwiększyć działania marketingowe, sfinalizować umowy z producentami oraz rozpocząć sprzedaż sprzętu do znieczulenia zewnątrzoponowego.

Spółka Milestone Scientific Inc. będzie świadczyła usługi dystrybutora produktów emitenta na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, natomiast spółka Beijing 3H będzie świadczyła usługi dystrybutora produktów emitenta na terenie Chin, Macao, Hong Kongu i innych regionów Azji. Spółka Beijing 3H wystąpiła o pozwolenie na dystrybucję na terenie Chin. 

Milestone Scientific zawarł z Tri-anim Health Services umowę o wyłączną dystrybucję w celu wprowadzenia na rynek placówek opieki medycznej, placówek leczenia przypadków nagłych, placówek przewlekłego leczenia przypadków nagłych i państwowych placówek leczenia przypadków nagłych (z wyłączeniem niezależnych, nieszpitalnych klinik leczenia bólu i prywatnych placówek leczenia bólu) przyrządów do znieczulania zewnątrzoponowego i związanych z nimi produktów/przyrządów jednorazowego użytku. Tri-Anim zawarł wstępne umowy na dostawę 500 instrumentów w okresie 18 miesięcy od daty uzyskania zezwolenia od FDA.

Emitent zamierza poszukać nowego dystrybutora lub rozwinie sieć sprzedaży w celu bezpośredniego wprowadzenia systemów do znieczulania zewnątrzoponowego na rynki nieobjęte umową z Milestone Scientific i Beijing 3H.
Podobne działania zostaną podjęte odnośnie do systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy iniekcjach dostawowych.

Strategia Emitenta
W krótkim okresie spółka zamierza wprowadzić swój produkt - systemy iniekcyjne mające zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym na rynek USA i Chin, pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia od FDA. 

Po wprowadzeniu akcji do obrotu na NC spółka zamierza ubiegać się o pozwolenia na dystrybucję swoich produktów na terenie innych krajów. 

Wykorzystanie środków z oferty (9,3 mln zł):
1. Sprzedaż i marketing - ok. 2 mln zł (28% środków z oferty),
2. Rozwój sprzętu do iniekcji dostawowych - ok. 600 tys. zł (7,9% środków z oferty),
3. Testy kliniczne i pozwolenia na wprowadzenie do użycia sprzętu do znieczulenia zewnątrzoponowego – ok. 500 tys. zł (5,9% środków z oferty),
4. Kapitał obrotowy - ok. 4,4 mln zł (58,2% środków z oferty).

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5 6
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH