Strona główna > Spółki > MOE > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Relacja z debiutu spółki MODE16 marca br. o godz. 11.25 na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki MODE SA. Jest to 369. spółka notowana oraz 20. debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW.


mode1.jpg

mode1.jpg

mode1.jpg

Działalność
Oferta Emitenta to urządzenia do fotografii produktowej oraz prezentacji wizualnych w trybie 360°. Głównym produktem jest Photo Composer występujący w wariantach: MODE 360 FA-40, MODE 360 FA-50, MODE M-40, MODE M-50, MODE Twister FA-54.
Photo Composer to częściowo zautomatyzowana komora bezcieniowa do wykonywania wysokiej jakości zdjęć i prezentacji na potrzeby komercyjne i hobbystyczne.
Finalnym efektem pracy z Photo Composerem jest stworzenie Packshotów, czyli bardzo wysokiej jakości zdjęć produktu i jego efektownej, interaktywnej prezentacji 360°.
Urządzenia Photo Composer dedykowane są głównie dla branż: sprzedaży i marketingu, badań i rozwoju, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, multimediów, e-commerce, serwisów online, kontroli jakości i działów prawnych. Ponadto urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla prywatnych użytkowników, do celów hobbystycznych.

Grupy docelowe dla produktów MODE to:

 • sklepy internetowe, 
 • aukcje internetowe (klienci wymagają prawdziwych fotografii sprzedawanego produktu i możliwości obejrzenia produktu z każdej perspektywy),
 • producenci (dokumentacja procesów produkcyjnych i marketingowych,
 • kolekcjonerzy – numizmatycy, kolekcjonerzy antyków i innych ciekawostek na potrzeby archiwizacji, prezentacji i sprzedaży,
 • fotograficy,
 • agencje reklamowe,
 • muzea i instytucje – na potrzeby archiwizacji zbiorów i prezentacji w katalogach, a także jako narzędzie pomocnicze dla celów dowodowych np. dla służb mundurowych.

Oferta prywatna 63.218 akcji serii B.
Akcje Serii B zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej. Niepubliczna oferta objęcia nie więcej niż 735.068 akcji serii B została złożona 6 osobom.
Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 1,02 zł.
Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od dnia dniach 30.09.2011 r. – 1.12.2011 r.
63.218  akcje serii B zostały przydzielone 4 podmiotom (3 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej).
Wartość oferty prywatnej akcji serii B wyniosła 64.482,36 zł.

Oferta sprzedaży akcji serii A
W celu rozproszenia akcjonariatu akcjonariusze posiadający akcje serii A dokonali 3 transakcji
sprzedaży akcji. Przedmiotem transakcji było 730.000 akcji serii A.
Cena transakcjach wynosiła od 1,02 do 1,20 zł.
W wyniku ww. transakcji akcje spółki nabyły 3 nowe podmioty.

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu na NewConnect:

 • 5.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 • 63.218 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 

 • 5.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 • 63.218 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Kurs odniesienia: 1,02 zł.

Kapitalizacja spółki wg ceny emisyjnej akcji serii B wynoszącej 1,02 zł: 6.031.482,4 zł.

Autoryzowany Doradca: Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy sp.k.

Animator: Biuro Maklerskie Alior Banku SA.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH