Strona główna > Spółki > QUB > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółki QUBICGAMES

29 września 2016 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka QUBICGAMES SA.
QUBICGAMES SA jest 409 spółką notowaną na NewConnect oraz 12 debiutem na tym rynku w 2016 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

QubicGames SA

miejsce siedziby

Siedlce

spółka na NC

409

debiut w 2016

12

sektor

Informatyka

spółka w sektorze

46

przedmiot działalności

tworzenie i dystrybucja gier

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

T/oferta publiczna subskrypcji „nowych” akcji

wartość oferty subskrypcji „nowych” akcji

4.200.000 zł

cena emisyjna akcji

2,00 zł

kurs odniesienia

2,00 zł

wartość spółki*

19.640.000 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

18.080.000 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

30,47%

wartość free float* (w akcjach objętych wnioskiem

5.509.700 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

28,05%

wartość free float* (we wszystkich akcjach)

5.509.700 zł

Autoryzowany Doradca

EBC Solicitors SA

Animator

Dom Maklerski BOŚ

* na podstawie kursu odniesienia równego cenie emisyjnej akcji serii C

Historia/Przedmiot działalności
Poprzednik prawny emitenta  QubicGames sp. z o.o. rozpoczął działalność w 2008 roku.
Na podstawie uchwały z dnia 11 grudnia 2015 roku podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nastąpiło przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
QubicGames Spółka Akcyjna została zarejestrowana w dniu 27 stycznia 2016 roku.
Podstawową działalnością Emitenta jest:
•    tworzenie wieloplatformowych gier komputerowych na platformy iOS, Android, PC, Nintendo 3DS, Sony PS4 i PS Vita oraz Xbox One,
•    dystrybucja gier na wybrane platformy (w szczególności urządzenia Nintendo oraz iOS).

Kapitał zakładowy Spółki
wynosi: 982.000 zł i dzieli się na 9.820.000  akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
• 780.000 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A,
• 6.940.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje serii A i B powstały na mocy uchwały o przekształceniu QubicGames ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały objęte przez wspólników przekształconej spółki
w zamian za udziały.

Transakcje sprzedaży  na akcjach serii B
•    w dniu 2 marca 2016 r. akcjonariusz dokonał sprzedaży jednemu podmiotowi 30.000 akcji po cenie 1,96 zł
•    w dniu 7 kwietnia 2016 r.  jeden z akcjonariuszy dokonał sprzedaży dwóm osobom 92.340 akcji po cenie 2,06 zł
•    w dniu 26 kwietnia 2016 r. jeden z akcjonariuszy dokonał sprzedaży jednej osobie 1.015.000 akcji po cenie 0,97 zł

Informacje o emisji akcji serii C (oferta publiczna  na podstawie memorandum informacyjnego z wyłączeniem prawa poboru)
Podstawa emisji: uchwała WZA z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Daty oferty: 13-20 maja 2016 r.
Liczba emitowanych: do 2.500.000
Liczba objętych: 2.100.000
Data przydziału:  24 maja 2016 r.
Cena emisyjna: 2,00 zł
Wartość: 4.200.000 zł
Liczba akcjonariuszy: 183

Umowy typu lock-up
Jakub Pieczykolan zobowiązał się wobec Erne Ventures SA  do niezbywania posiadanych akcji w terminie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji na NewConnect.
 Krzysztof Szczawiński zobowiązał się wobec Erne Ventures  do niezbywania posiadanych akcji w terminie jednego roku od dnia pierwszego notowania akcji na NewConnect; zobowiązanie nie dotyczy zbycia nie więcej niż 25% akcji za cenę nie niższą niż 120% ceny emisyjnej akcji serii C.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
•        6.940.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
•        2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH