Strona główna > Spółki > SMS > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółki SMS KREDYT HOLDING na rynku NewConnect

11 lipca 2011 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki SMS KREDYT HOLDING. Jest to 87 debiut w tym roku oraz 268. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW.

Przedmiot działalności:

Działalność operacyjna Spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 2000 zł na okres do roku czasu. Podstawowymi produktami Spółki są pożyczki udzielane w kwocie do 800 zł o okresie spłaty 30 dni.

SMS Kredyt Sp. z o.o. obsługuje klientów z całego kraju. Proces udzielenia pierwszej pożyczki trwa zazwyczaj do 5 minut od pierwszego kontaktu z klientem do wypłaty środków. Wypłata pożyczek odbywa się poprzez przelewy na konta bankowe klientów. Klienci nie posiadający rachunków bankowych mogą odbierać gotówkę w placówkach Banku Pekao, Poczty Polskiej oraz innych instytucji współpracujących ze Spółką na terenie całego kraju.

Spłaty pożyczek odbywają się w formie bezgotówkowej na specjalne rachunki bankowe, dostosowane do przyjmowania płatności masowych. Każdy klient ma przypisany swój unikalny numer rachunku, na który dokonuje spłaty, po czym środki trafiają na rachunek zbiorczy spółki. Informacje o spłatach są importowane do systemu informatycznego, co zapewnia możliwość szybkiego raportowania. Po zaksięgowaniu wpłaty system automatycznie wysyła do klienta komunikat SMS z informacją o wpłacie na poczet pożyczki.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

  • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,5 zł,
  • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,5 zł,
  • 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,5 zł.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
  • 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,5 zł każda.

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5 6
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH