Strona główna > Spółki > WOD > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na rynku NewConnect

2 sierpnia 2011 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jest to 101 debiut w tym roku oraz 281. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW. 

Historia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim jest przedsiębiorstwem o 100 - letniej tradycji. Jako Spółka Akcyjna działa od kwietnia 1992 roku.
Od 1997 roku akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot SA (dawniej MTS CeTO SA). 

Przedmiot działalności
  • produkcja i dostawa wody pitnej,
  • odbiór i oczyszczanie ścieków,
  • budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  • czyszczenie kanalizacji,
  • naprawa i legalizacja wodomierzy,
  • wywóz nieczystości z szamb,
  • badania laboratoryjne wody i ścieków,
  • usługi transportowe.
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect
  • 5.118.675 akcji Spółki (wszystkie obecnie zarejestrowane akcje Spółki - oznaczenie serii od A do AC)

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5 6
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH