Strona główna > Spółki > Szkolenia i konferencje > Relacje z konferencji i szkoleń
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Relacje z konferencji i szkoleń


Seminarium

2010.09.16

W dniu 14 września 2010 r., na Sali NewConnect w siedzibie GPW w Warszawie przy ul. Książęcej 4, odbyło się seminarium w całości poświęcone wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku NewConnect.  II edycja seminarium o tej samej tematyce odbyła się w dniu 21 września 2010 r.
Seminarium zostało zorganizowane przez Dział Emitentów GPW.
 

Seminarium otworzyła Pani Beata Jarosz, Członek Zarządu GPW. Otwierając spotkanie, Pani Prezes Beata Jarosz podkreśliła, że rzetelne i prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki NewConnect stanowi podstawę komunikowania się z inwestorami. Zwróciła także uwagę na rolę Autoryzowanych Doradców w tym procesie. Po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu przez emitenta umowy z AD bardzo często dostrzegamy spadek jakości raportowania, dlatego też spółki powinny zadbać o zapewnienie sobie wsparcia ze strony AD również po zakończeniu rocznego, obowiązkowego okresu trwania umowy – dodała Prezes Jarosz.

Dalszą część seminarium prowadziła Pani Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów GPW. 

 

Pani Dyrektor Gontarek omówiła szczegółowo obowiązki emitentów i ich akcjonariuszy, wynikające z przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie, a także sankcje wynikające z nieprawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych. Wskazano także na szczególne przepisy związane ze zwoływaniem walnego zgromadzenia w spółkach publicznych.
Pracownicy Działu Emitentów, którzy na co dzień nadzorują wypełnianie przez spółki obowiązków informacyjnych, podzielili się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, wskazując na najczęściej popełnianie błędy i problemy interpretacyjne.
Pan Michał Urbanowicz omówił obowiązki informacyjne wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, odnosząc się do poszczególnych pozycji katalogu raportów bieżących. 

 

Pani Agnieszka Góral podsumowała rok obowiązywania raportów kwartalnych na rynku NewConnect wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Wskazała również na najczęściej popełniane błędy związane z publikacją raportów kwartalnych. 
 
 

Pani Małgorzata Skłodowska-Balcerek przybliżyła uczestnikom funkcjonowanie Systemu EBI- systemu publikacji raportów wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
W drugiej części wystąpienia Pani Skłodowska-Balcerek podsumowała wypełnianie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów rocznych. W szczególności wskazano na konieczność terminowego przekazywania  raportów rocznych.  

 

Pan Janusz Sochański przybliżył słuchaczom zbiór zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji notowanych na rynku NewConnect.

 

Przedstawiciele Giełdy podkreślali w swoich wystąpieniach, że Giełda przywiązuje dużą wagę do działań mających na celu podnoszenie jakości raportów publikowanych przez spółki NewConnect. Są to działania zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i nadzorczym. 
 
 

Prezentacje

Raporty roczne spółek z rynku NewConnect. Najczęstsze błędy (pdf)

Korzystanie z systemu EBI. Najczęstsze błędy (pdf)

Obowiązki spółek NewConnect i ich akcjonariuszy (pdf)

Obowiązki wynikające z zasad Dobrych Praktyk (pdf)

Raporty bieążce w Regulaminie ASO. Wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki. Najczęstsze błędy (pdf)

Raporty kwartalne w Regulaminie ASO. Najczęstsze błędy (pdf)

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH