Strona główna > Spółki > Szkolenia i konferencje > Relacje z konferencji i szkoleń
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Relacje z konferencji i szkoleń


Relacja z seminarium dla przedstawicieli spółek NewConnet oraz Autoryzowanych Doradców, 7 marca 2013 r.

2013.03.15

W dniu 7 marca 2013 r., na Sali NewConnect GPW przy ul. Książęcej 4, odbyło się seminarium dla emitentów i Autoryzowanych Doradców NewConnect. 

Seminarium zostało zorganizowane przez pracowników GPW: Dział Rynku Kasowego oraz Zespół Członków Giełdy i Autoryzowanych Doradców. 

Seminarium otworzyła pani Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu GPW. Otwierając spotkanie, B.Jarosz podkreśliła wagę ostatnich zmian Regulaminu ASO w kontekście podjętego przez Zarząd Giełdy procesu rewitalizacji rynku NewConnect. Zwróciła także uwagę na rolę Autoryzowanych Doradców w tym procesie, zwłaszcza w związku z wydłużeniem obowiązku zawarcia umowy z AD na okres trzech lat. 
W pierwszej części seminarium Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Rynku Kasowego, omówiła zmiany w Regulaminie ASO, które weszły w życie 1 marca 2013 r. , w tym w szczególności nowe kryterium wprowadzenia instrumentów finansowych do ASO NewConnect, wydłużenie do trzech lat okresu trwania obowiązkowej umowy pomiędzy emitentem a Autoryzowanym Doradcą, podwyższenie do 50.000 zł maksymalnej wysokości kary regulaminowej, jaka może zostać nałożona na AD lub emitenta z tytułu niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Regulaminu ASO. Prezentacja obejmowała także te spośród zagadnień z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów NewConnect, które najczęściej budzą wątpliwości spółek i Autoryzowanych Doradców.


Małgorzata Skłodowska-Balcerek z Działu Rynku Kasowego zaprezentowała zmiany w zakresie zasad korzystania z systemu EBI, polegające m.in. na konieczności wyznaczenia przez spółkę przynajmniej jednego operatora EBI, który nie jest członkiem zarządu spółki, a także wprowadzeniu obowiązku posiadania procedury zapewniającej emitentowi możliwość prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych w przypadku niemożności wykonywania tych obowiązków przez osoby uprawnione do reprezentowania emitenta.

Joanna Rancewicz, kierująca Zespołem Członków Giełdy i Autoryzowanych Doradców, przypomniała zasady funkcjonowania animatorów w alternatywnym systemie obrotu, w tym w szczególności obowiązek posiadania animatora dla danego papieru wartościowego przez cały okres jego notowania

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisów Regulaminu ASO zobowiązujących spółki będące podmiotem dominującym do konsolidacji sprawozdań finansowych, do udziału w seminarium Giełda zaprosiła eksperta z zakresu rachunkowości. Pani Ewa Jakubczyk – Cały, Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., biegły rewident, obszernie omówiła warunki i zasady konsolidacji sprawozdań finansowych, zwracając uczestnikom seminarium uwagę na najistotniejsze zagadnienia i problemy z tym związane. 

 
Tematem drugiej części seminarium, adresowanej do Autoryzowanych Doradców, były nowe kryteria oceny AD. Maciej Wojdyła z Pionu Rozwoju Rynku GPW omówił zasady współpracy emitentów z AD oraz przedstawił nowe kryteria oceny i metody weryfikacji AD.


Prezentacje do pobrania (PDF):


Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH