Strona główna > Statystyki > Statystyki rynku - roczne

Statystyki rynku - roczne

maj 2017

Rok 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Kurs USD na koniec okresu 3.7354 4.1793 3.8801 3.5458 3.0180 3.0893 3.4174 2.9641 2.8503 2.9618 2.4566
Kurs EURO na koniec okresu 4.1737 4.4240 4.2423 4.3138 4.1513 4.0745 4.4168 3.9603 4.1082 4.1724 3.6062
Liczba sesji 103 251 251 249 247 249 251 253 252 251 83
Liczba notowanych instrumentów
Spółki 403 406 418 431 445 429 351 185 107 84 24
w tym zagraniczne 8 8 9 10 11 8 7 3 2 1 ---
liczba debiutów 3 16 19 22 42 89 172 86 26 61 24
liczba wycofań 6 30 32 36 26 11 6 8 3 1 0
Indeksy
Wartości NCIndex30 --- --- 987.60 1 071.74 1 439.46 1 000.00 --- --- --- --- ---
Stopy zwrotu NCIndex30 (%) --- --- - 7.85 - 25.55 43.95 --- --- --- --- --- ---
Wartości NCIndex 326.41 306.50 278.37 290.36 366.01 332.60 416.20 634.40 497.00 381.90 1 441.70
Stopy zwrotu NCIndex (%) 6.50 10.11 - 4.13 - 20.67 10.05 - 20.09 - 34.39 27.65 30.14 - 73.51 44.17
Kapitalizacja
Spółki krajowe (mln zł) 9 694 9 476 8 419 8 752 10 445 10 805 8 384 4 971 2 457 1 396 1 185
Spółki zagraniczne (mln zł) 309 323 245 370 583 283 104 167 97 41 ---
Akcje
Wartość obrotów ogółem (mln zł) 722 1 360 1 949 1 435 1 226 1 303 1 954 1 847 581 420 152
Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) 660 1 197 1 722 1 220 940 1 141 1 858 1 753 540 413 152
Liczba transakcji na sesję 3 905 3 417 4 381 3 474 2 916 3 106 4 311 3 470 1 285 980 719
Wartość obrotów w transakcjch pakietowych (mln zł) 62 163 227 215 286 162 96 94 42 8 ---
Liczba transakcji pakietowych 100 200 221 268 332 274 219 139 39 19 ---
Wskaźniki akcji
C/Z* x x x 724.4 x x 57.5 120.8 x 6 666.3 90
C/WK* 3.47 2.80 2.71 2.92 3.69 3.93 5.98 10.59 18.05 216.05 27.95
Stopa dywidendy (%)* 0 0 0 2.9 0 0 6 10.6 0 216.1 0
Wskaźnik obrotu (%) 28.8 23.1 31.2 19.8 14 19.8 39.9 61.6 42 35.5 43.6
* wskaźnik średnioroczny dla wszystkich spółek
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH