Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1     1           1 1 2   3     1     2 1                      


2017.01.20 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. (Uchwała Nr 67/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.czytaj więcej
2017.01.19 MARKA (Uchwała Nr 65/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.01.19 INNOVATIVE COMMERCE (Uchwała Nr 61/2017) w sprawie nałożenia na spółkę INNOVATIVE COMMERCE A.S. dodatkowych obowiązków w związku z funkcjonowaniem tej spółki na rynku NewConnect oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki czytaj więcej
2017.01.16 SETANTA S.A (Uchwała Nr 47/2017) w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki SETANTA S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcjiczytaj więcej
2017.01.13 ALEJASAMOCHODOWA.PL (Uchwała Nr 44/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.czytaj więcej
2017.01.13 MARKA (Uchwała Nr 43/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert czytaj więcej
2017.01.13 PYLON (Uchwała Nr 42/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PYLON S.A. czytaj więcej
2017.01.11 BIOMAX S.A. (Uchwała Nr 37/2017) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia i opublikowania dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki na rynku NewConnectczytaj więcej
2017.01.11 AGROMA S.A. (Uchwała Nr 33/2017) w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.01.10 EKOKOGENERACJA (Uchwała Nr 25/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EKOKOGENERACJA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.01.09 K&K HERBAL POLAND S.A. ( Uchwała Nr 19/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A. czytaj więcej
2017.01.03 EZO (Uchwała Nr 6/2017) w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJIczytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH