Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2012
data dodania 2012-04-03 23:38:33
spółka IDH Spółka Akcyjna

Udzielenie przez Emitenta poręczeń zobowiązań spółki zależnej

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 roku Emitent zawarł umowę na mocy, którego udzielił poręczenia zobowiązań spółce zależnej STEREO.PL (dawniej Internetowy Dom Handlowy) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w stosunku do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM XXVI na kwotę 1.350.000 zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z ewentualnymi odsetkami ustawowymi.
Powyższe zobowiązania wynikają z ugody zawartej w akcie notarialnym pomiędzy FORUM XXVI a STEREO.PL dotyczącej obowiązku STEREO.PL do zapłaty na rzecz FORUM XXVI wierzytelności głównej w kwocie 1.350.000 zł (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) płatnej w ratach, do dnia 31-12-2012 r. oraz ewentualnie należne odsetki.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH