Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2012
data dodania 2012-04-11 23:42:45
spółka IDH Spółka Akcyjna

Nabycie akcji spółki zależnej Stereo.pl S.A.

Zarząd spółki IDH S.A. (poprzednio Index Copernicus International S.A.) zawiadamia, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku nabył akcje spółki zależnej Stereo.pl S.A.
Aktualnie IDH S.A. posiada 40 204 916 sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania 40 204 916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A.
Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała 26 307 305 sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH