Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2012
data dodania 2012-04-12 09:14:32
spółka IDH Spółka Akcyjna

Korekta raportu bieżącego nr 10 z 11.04.2012 r.

Zarząd spółki IDH S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje skorygowany raport nr 10 z dnia 11 kwietnia 2012 roku. Korekta została wprowadzona w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A, gdzie omyłkowo podano 8,58%, a powinno być 84,78%. W pozostałym zakresie treść raportu nie uległa zmianie.
Ostateczna treść komunikatu brzmi:

"Zarząd spółki IDH S.A. (poprzednio Index Copernicus International S.A.) zawiadamia, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku nabył akcje spółki zależnej Stereo.pl S.A.
Aktualnie IDH S.A. posiada 40 204 916 sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A., co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A. co uprawnia do wykonywania 40 204 916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 84,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A.
Poprzednio Spółka IDH S.A. posiadała 26 307 305 sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji Stereo.pl S.A."


Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH