Strona główna > Spółki > CLS > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2011
data dodania 2011-06-09 09:25:45
spółka Calesco Spółka Akcyjna

Korekta prognozy wyników finansowych za rok 2010.

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje o korekcie prognozy wyników finansowych publikowanych w treści Dokumentu Informacyjnego, w związku z faktem, że zrealizowane wartości różnią się w istotnym stopniu od prognozowanych. Zgodnie z osiągniętym wynikiem finansowym za 2010 rok, Spółka wykonała prognozę w stopniu:

1) Przychody ze sprzedaży: wartość prognozowana 3.900 tys. zł, wartość zrealizowana 4 104 920,79 zł (realizacja prognozy 105,25%)

2) EBITDA: wartość prognozowana 591 tys. zł, wartość zrealizowana 321.034,08 zł (realizacja prognozy 54,32%)

3) Zysk netto: wartość prognozowana 424 tys. zł, wartość zrealizowana 159 705,46. zł (realizacja prognozy 37,67%)

Przychody za 2010 rok przekroczyły planowaną wysokość 3,9 mln zł o 204.920,79 zł, a zysk netto osiągnął 159.705,46 zł i był niższy od planowanego o 264.294,54 zł. Bezpośrednią przyczyną wykonania planowanego zysku netto tylko w 37,67% były dodatkowe koszty związane z rozszerzeniem działalności na cały kraj. Przy ustalaniu prognoz na początku roku 2010 planowano zasięg obszarowo o połowę mniejszy. Zdecydowane przyśpieszenie działań związanych z ekspansją na całą Polskę, wynikające z zawartego w listopadzie 2010 roku kontraktu z firmą Tesco, stało się źródłem pewnych trudnych do przewidzenia kosztów, ale i szansą na bardziej dynamiczny rozwój zgodny z przyjętą strategią.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH