Strona główna > Spółki > GRM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Quarterly
numer 3/2013
data dodania 2013-02-18 10:34:22
spółka Grempco Spółka Akcyjna

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Nr 2/2013 z dnia 14.02.2013 r.


Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym koryguje oczywistą pomyłkę pisarską w treści raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. Nr 2/2013 z dnia 14.02.2013 r.
Korekta dotyczy wyłącznie danych zawartych w pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" w tabeli "Wybrane dane finansowe" spółki portfelowej GRYFITLAB Sp. z o.o.


Jest:

Zobowiązania krótkoterminowe

01-10-2012 - 31-12-2012: kwota 0,0 tys. PLN

01-10-2011 - 31-12-2011: kwota 0,0 tys. PLN


Winno być:

Zobowiązania krótkoterminowe

01-10-2012 - 31-12-2012: kwota 3.058,0 tys. PLN

01-10-2011 - 31-12-2011: kwota 1.758,0 tys. PLN


Dane finansowe i pozostała treść raportu nie ulega zmianie. W załączeniu pełna skorygowana treść raportu.Podstawa prawna: §5 ust. 1-2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH