Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2013
data dodania 2013-03-01 16:13:01
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Uzyskanie przez Grupę Trinity S.A. dostępu do systemu EBI

Zarząd Grupy Trinity S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 marca 2013 r. otrzymał informację o decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczącej przyznania dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym od 1 marca 2013 r. roku Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Wszystkie raporty Emitenta publikowane będą w języku polskim.

Podstawa prawna: §10 Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego."

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH