Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2013
data dodania 2013-03-01 16:22:50
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Grupy Trinity do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zarząd Grupy Trinity S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 28 lutego 2013 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5 o wartości nominalnej 1 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH