Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2013
data dodania 2013-04-15 16:43:42
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zmiana w zarządzie spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Grupy Trinity S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej Emitenta- Webber & Saar sp. z o. o., na którym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej został powołany dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych Pan Tomasz Czeszejko - Sochacki.

Powyższe było pochodną złożenia przez dotychczasowego Prezesa spółki zależnej- Pana Tomasza Orczykowskiego rezygnacji z mandatu i pełnienia funkcji w zarządzie spółki Webber &Saar sp. z o.o. ze skutkiem na dzień 15 kwietnia 2013 r.

W konsekwencji według stanu na dzień 15.04.2013 r. skład Zarządu - Webber & Saar sp. z o. o. przedstawia się następująco: Tomasz Czeszejko - Sochacki- Prezes Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH