Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2013
data dodania 2013-04-17 11:40:17
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki

Zarząd Grupy Trinity S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 16 kwietnia 2013 roku uchwałą Nr 393/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zostały wprowadzone akcje Emitenta serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5 o wartości nominalnej 1 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH