Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2013
data dodania 2013-04-18 13:40:42
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki

Zarząd Grupy Trinity S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2013 roku uchwałą Nr 402/2013 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 19 kwietnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla wszystkich 1 294 369 akcji zwykłych na okaziciela spółki GRUPA TRINITY S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGTRNT00010"

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił notować wyżej wymienione akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GTRINITY" i oznaczeniem "GTY".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH