Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2013
data dodania 2013-05-28 21:16:46
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu nawiązując do harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2013 opublikowanego raportem bieżącym nr 6/2013 dnia 9 maja 2013 r., niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012.

Zgodnie z treścią przywołanego powyżej harmonogramu publikacja rocznego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2012 planowana była na dzień 31 maja 2013 r.
Nowa data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 określona zostaje na dzień 17 czerwca 2013 roku.Zmiana terminu publikacji wynika z wydłużenia się czasu prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupa Trinity S.A.

W związku z powyższym, aktualny harmonogram publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego przedstawia się jak niżej:

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 - 31 maja 2013 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 - 17 czerwiec 2013 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 9 maja 2013 roku, pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH