Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 21/2013
data dodania 2013-10-31 23:29:55
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje o złożeniu przez dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki rezygnacji z pełnionych funkcji.

W dniu wczorajszym tj. 30 października 2013 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy Trinity S.A. złożona przez Pana Mariusza Bobera w związku z pełnioną przez niego funkcją prezesa Fundacji Rosa.

W dniu dzisiejszym tj. 31 października 2013 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy Trinity S.A. złożona przez Pana Tomasza Moroza, motywowana względami zawodowymi, w szczególności związanymi z nowymi inwestycjami prowadzonymi poza granicami kraju.

Zarząd Spółki pragnie złożyć Panu Mariuszowi Boberowi oraz Panu Tomaszowi Moroz serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz pracę włożoną w rozwój Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH