Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 25/2013
data dodania 2013-11-29 15:30:22
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 listopada 2013 r. (dale również "NWZ") mocą postanowień uchwały nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej oraz uchwały nr 6 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej powołało do składu Rady Nadzorczej:

Pana Bartosza Masternaka
Pana Andrzeja Jasienieckiego.

Dodatkowo Pan Bartosz Masternak, na mocy uchwały nr 7 NWZ został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Treść uchwał przytoczonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego EBI nr 24/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

Życiorysy zawodowe osób powołanych do składu Rady Nadzorczej przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH