Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 26/2013
data dodania 2013-11-30 16:44:09
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Aktualizacja informacji o zawartej umowie inwestycyjnej

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu EBI nr 14/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 29 listopada 2013 r. Emitent powziął informacje o otrzymaniu przez Solino sp. z o.o. drogą elektroniczną pisma ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącego przyznania pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Przyznana kwota pożyczki wynosi 1 399 519,00 zł. Solino sp. z o.o. w najbliższym okresie podejmie wszelkie niezbędne czynności celem zawarcia umowy o udzielenie wyżej przytoczonej pożyczki. Zawarcie przez Solino sp. z o.o. umowy pożyczki z PARP stanowić będzie realizację warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej, na mocy której Emitent obejmie 50 nowo emitowanych udziałów Solino sp. z o.o. za kwotę równą połowie przyznanej pożyczki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego objęte przez Grupę Trinity udziały stanowić będą jedną trzecią jego wartości.

Ze względu na opóźnienia czasowe procedury aplikacyjnej, w stosunku do pierwotnego harmonogramu oczekiwanego przez Emitenta i Solino sp. z o.o., prognozowany termin wypłaty środków z przyznanego finansowania a tym samym rozpoczęcie działalności operacyjnej polegającej na produkcji innowacyjnych elementów konstrukcyjnych z PVC to 1 kwartał 2014 r.

Emitenta poza wsparciem kapitałowym zamierza aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu strategicznych ścieżek rozwoju Solino sp. z o.o. oraz ekspansji na rynki materiałów konstrukcyjnych z PVC w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH