Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2014
data dodania 2014-02-14 19:19:27
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 13 lutego 2014 r. (dale również "NWZ") mocą postanowień uchwały nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Czeszejko-Sochackiego.

Treść uchwał przytoczonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego EBI nr 4/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.

Życiorys zawodowy osoby powołanej do składu Rady Nadzorczej przedstawiony jest jako załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH