Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 28/2011
data dodania 2011-07-01 21:06:37
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na WZA Spółki Index Copernicus Internationalk S.A. w dniu 30.06.2011.

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) przekazuje, na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 30 czerwca 2011 roku:

1) Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; liczba akcji: 20 169 010, co stanowi 25,94 % kapitału zakładowego Spółki; liczba przysługujących głosów: 20 169 010, co stanowi udział 25,94 % w ogólnej liczbie głosów oraz 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 30 czerwca 2011 roku.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarzadu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH