Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 30/2011
data dodania 2011-07-05 12:34:31
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta Emitenta.

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 4 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 31 ust 1 pkt 5 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu ksiąg finansowych Emitenta udostępnionych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2011. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Global Audit Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106. Global Audit Partner sp. z o.o. dokonywał także badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2010.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH