Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 31/2011
data dodania 2011-07-06 13:23:48
spółka IDH Spółka Akcyjna

Informacja o zawarciu przez Emitenta istotnej umowy.


Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 5 lipca 2011 roku Emitent powziął wiadomość o podpisaniu przez wszystkie strony umowy o współpracę zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (PMPG) oraz spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH).
Strony postanowiły, że PMPG wykona na rzecz ICI, przy współudziale IDH świadczenia reklamowe (przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii reklamowej) w mediach należących lub kontrolowanych przez PMPG, o łącznej wartości 3 096 825,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) netto. Kampania reklamowa dotyczyć będzie produktów i usług oferowanych przez IDH.

Umowa uznana została przez Emitenta za istotną z uwagi na jej wartość, a także z uwagi na fakt, iż realizacja tej umowy może korzystnie wpłynąć na sytuację gospodarczą Emitenta w związku z zawartą przez Emitenta umową inwestycyjną, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku.


Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH