Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 65/2011
data dodania 2011-12-30 14:59:12
spółka IDH Spółka Akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Internetowy Dom Handlowy S.A.

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH). W wyniku rejestracji kapitał zakładowy IDH wzrósł z kwoty 2.952.500 zł do kwoty 4.452.500 zł i dzieli się obecnie na 44.525.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Emitent informuje, iż po podwyższeniu kapitału zakładowego IDH Emitent posiada 26.307.305 sztuk akcji IDH o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 59,08 % kapitału zakładowego IDH i uprawniają do wykonania 26.307.305 głosów na walnym zgromadzeniu IDH, co stanowi 59,08 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu IDH.

Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH