Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2012
data dodania 2012-01-16 16:27:41
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i I spółki

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 16 stycznia 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 37/12 w sprawie zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych następujących akcji Spółki:
1) 77.758.380 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
2) 1.045.102.820 (jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I
o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Na mocy przedmiotowej uchwały postanowiono oznaczyć ww. akcje Spółki kodem PLICI0000010, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.
Zarejestrowanie ww. akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o rozpoczęciu ich notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu "Newconnect".

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH