Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 50/2009
data dodania 2009-12-29 12:16:26
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wprowadzenie akcji serii F Emitenta do obrotu na rynku Newconnect

Zarząd Emitenta Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 grudnia 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 752/2009 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, na mocy której Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 363/2009 Zarządu GPW z 27.07.2009 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH