Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2010
data dodania 2010-01-08 10:08:17
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 7 stycznia 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 5/2010 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G Spółki. Na mocy uchwały Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 12 stycznia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 400.000 (czterystu tysięcy) akcji serii F oraz 964.418 (dziewięciuset sześćdziesięciu czterech tysięcy czterystu osiemnastu) akcji serii G - pod warunkiem dokonania w dniu 12 stycznia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLICI0000010". Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INDEXCOP" i oznaczeniem "ICI".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 363/2009 Zarządu GPW z 27.07.2009 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH