Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2010
data dodania 2010-01-29 15:10:41
spółka IDH Spółka Akcyjna

Daty przekazywania raportów okresowych spółki w roku 2010

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przekazuje niniejszym stałe daty przekazywania raportów okresowych Spółki w roku obrotowym, trwającym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku:

1) Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku - w dniu 12 lutego 2010 roku,
2) Raport roczny za 2009 rok - w dniu 22 marca 2010 roku,
3) Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku - w dniu 14 maja 2010 roku,
4) Raport kwartalny za II kwartał 2010 roku - w dniu 12 sierpnia 2010 roku,
5) Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku - w dniu 15 listopada 2010 roku.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych będzie przekazana będzie w formie raportu bieżącego w terminach zgodnych z § 6 ust 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH