Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Annual
numer 15/2010
data dodania 2010-05-14 10:35:55
spółka IDH Spółka Akcyjna

Korekta raportu rocznego za 2009 rok

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2009. Korekta została wprowadzona odpowiednio:

1) w punkcie 8 sprawozdania zarządu zatytułowanym "Działalność Spółki w roku 2009 i 2010 do dnia sporządzenia raportu", podpunkcie "Znaczące umowy w 2009 roku", gdzie Spółka wymieniła część umów, które powinny być zamieszczone w dodatkowym podpunkcie "Pozostałe informacje o umowach niewypełniające kryterium znaczącej umowy w roku 2009 i w 2010 do dnia sporządzenia raportu".

2) W tym samym punkcie 8 sprawozdania zarządu zatytułowanym "Działalność Spółki w roku 2009 i 2010 do dnia sporządzenia raportu", w podpunkcie "Znaczące umowy w 2009 roku", spółka wymieniła dodatkowo dwie umowy opublikowaną raportami bieżącym nr 3/2009 z 8 stycznia 2009 r. oraz nr 15/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.

3) w punkcie 12 sprawozdania zarządu zatytułowanym "czynniki ryzyka", podpunkcie "Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect", gdzie Spółka omyłkowo zamieściła nieaktualną treść § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Powyższe zmiany są uwzględnione w skorygowanym raporcie rocznym. W pozostałym zakresie treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH