Strona główna > Spółki > KKM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 15/2011
data dodania 2011-09-22 14:43:34
spółka Komfort-Klima S.A.

Zawarcie istotnej umowy ze spółką "Tara Wrocław Sp. z o.o."

Zarząd spółki Komfort-Klima S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 22 września 2011 roku do siedziby Spółki przy ul. Grabiszyńskiej 235 we Wrocławiu wpłynęła podpisana umowa zawarta przez Emitenta z Tara Wrocław Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w Budynku Restauracyjnym we Wrocławiu. Realizacja przedmiotu umowy ma zakończyć się do końca 2011 roku..
Orientacyjna wartość wynagrodzenia jakie Emitent otrzyma za realizację ww. zakresu prac to ok. 328 000 zł netto plus VAT. Postanowienia opisywanej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych tego rodzaju transakcji.

W opinii Zarządu Spółki zawarcie powyższej umowy może mieć istotne znaczenie dla osiąganych przez Emitenta wyników finansowych.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Robert Kopeć - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH