Strona główna > Członkowie rynku > Jak zostać członkiem rynku?

Jak zostać członkiem rynku?

Członkiem Rynku NewConnect może być wyłącznie podmiot, który posiada status Członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aby uzyskać status Członka Rynku NewConnect, zainteresowany członek giełdy powinien złożyć do Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu wniosek w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakresu działania na rynku NewConnect. Warunkiem rozpoczęcia działania przez Członka Rynku na rynku NewConnect, zgodnie z Uchwałą ZG Nr 471/2007 z dnia 6 lipca br., jest przekazanie na GPW, najpózniej na dwa dni robocze przed datą rozpoczęcia działania, oświadczenia o przystąpieniu oraz dokonaniu wpłaty do Funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych na ASO (prowadzonego przez KDPW) przez Członka Rynku lub inny podmiot, z którym Członek Rynku podpisał umowę o rozliczanie transakcji zawieranych na Rynku NewConnect.
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH