Strona główna > Autoryzowani doradcy > Dobre Praktyki na rynku NewConnect

Dobre Praktyki na rynku NewConnectGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła zbiory „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” oraz „Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców NewConnect”.


Zasady te weszły w życie od 1 stycznia 2009 roku. W początkowej fazie (do końca 2009 roku) funkcjonowały w formie rekomendacji, kierowanych do spółek i Autoryzowanych Doradców.

Takie rozwiązanie przyczyniło się do wypromowania idei Dobrych Praktyk, nie powodując dodatkowych obciążeń, przede wszystkim w zakresie raportowania na temat ich stosowania.

Mając na względzie wzmocnienie standardów uczestników rynku, począwszy od 2010 r. zaczęły obowiązywać wymogi informacyjne dotyczące stosowania zasad. Zgodnie z nimi emitenci akcji notowanych na rynku NewConnect są zobowiązani do publikacji, wraz z raportem rocznym, opisowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W stosunku do Autoryzowanych Doradców nałożony został wymóg przedstawienia w corocznym sprawozdaniu z działalności informacji na temat stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach AD.

Uchwalenie zbiorów Dobrych Praktyk zarówno dla spółek rynku NewConnect, jak i Autoryzowanych Doradców zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami rynkowymi, przeprowadzonymi przez GPW w środowisku wszystkich emitentów NewConnect oraz najaktywniejszych Autoryzowanych Doradców.

Dobre Praktyki uwzględniają nadesłane w procesie konsultacji opinie uczestników rynku, doświadczenia GPW oraz trendy europejskie w zakresie najwyższych standardów obowiązujących spółki notowane w alternatywnych systemach obrotu w Europie oraz doradców funkcjonujących na tych rynkach.

Podnoszenie standardów postępowania spółek i Autoryzowanych Doradców NewConnect sprzyja rozwojowi tego rynku oraz stanowi narzędzie zwiększania efektywności całego rynku kapitałowego, co niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia wartości spółek publicznych oraz jakości usług oferowanych przez Autoryzowanych Doradców.


  Załącznik -  Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnectSzukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH