Strona główna > Autoryzowani doradcy > Certyfikowani Doradcy

Certyfikat Doradcy

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, począwszy od 1 stycznia 2012 r. każdy Autoryzowany Doradca zobowiązany jest zatrudniać co najmniej dwie osoby posiadające Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoba posiadająca Certyfikat może być w tym samym czasie zatrudniona tylko przez jednego Autoryzowanego Doradcę.

Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do wyznaczenia w swoich strukturach co najmniej jednej osoby, posiadającej Certyfikat, odpowiedzialnej za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.

Podstawą do uzyskania Certyfikatu Doradcy jest złożenie egzaminu sprawdzającego wiedzę osoby ubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych Autoryzowanym Doradcom w alternatywnym systemie obrotu.

Egzaminy na Certyfikowanego Doradcę, jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, organizuje Giełda Papierów Wartościowych. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy osoby ubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych Autoryzowanemu Doradcy w alternatywnym systemie obrotu. 
 
Zasady przeprowadzania egzaminu uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Doradcy, w tym w szczególności formę, terminy oraz zakres tematyczny, wysokość opłat za przystąpienie do egzaminu, jak również skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, określa Uchwała Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity).

Zgłoszenia na egzamin należy składać drogą elektroniczną na adres egzamin@newconnect.pl na formularzu wniosku rejestrowego (pobierz wniosek), najpóźniej na 10 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł + VAT na rachunek bankowy Giełdy Papierów Wartościowych nr 96 1240 6003 1111 0000 4946 2733.

____________________________
Uchwała Nr 997/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH