Strona główna > Autoryzowani doradcy > Certyfikowani Doradcy > Dodatkowe informacje organizacyjne

Dodatkowe informacje organizacyjne


Wyniki Egzaminu ogłaszane są w terminie 5 dni roboczych od daty Egzaminu. Informacja o wynikach Egzaminu, zawierająca liczbę punktów uzyskanych przez uczestników (bez podawania danych osobowych), udostępniana jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

Uczestnik Egzaminu może złożyć do Komisji odwołanie. Termin na złożenie odwołania wynosi 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Egzaminu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: odwolaniaegzamin@newconnect.pl 

Komisja rozpatruje odwołania w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu na składanie odwołań.
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH