Strona główna > Autoryzowani doradcy > FAQ

FAQ

1. Ile czasu trwa rozpatrywanie wniosku o wpis na listę Autoryzowanych Doradców ?

2. Czy podmiot posiadający autoryzację na jednym z rynków (NewConnect lub Catalyst) musi wnieść opłatę za złożenie wniosku o wpis na drugi z rynków?

3. Czy opłaty pobierane od Autoryzowanych Doradców oraz kandydatów na Certyfikowanych Doradców są opodatkowane ?

4. Czy osoba posiadająca certyfikat doradcy w ASO może go utracić jeśli przez okres 12 miesięcy nie była zatrudniona u Autoryzowanego Doradcy lecz wykonywała zadania doradcze zbliżone do zadań Autoryzowanego Doradcy w podmiocie, który nie jest wpisany na listę Autoryzowanych Doradców ?

5. Czy przyznawane są punkty ujemne za błędne odpowiedzi na pytania zawarte w teście na Certyfikowanego Doradcę ?

6. Czy Giełda udostępnia przykładowe testy z egzaminów na Certyfikowanego Doradcę ?

7. Czy osoby posiadające Certyfikat Doradcy zatrudnione przez podmiot wnioskujący o wpis na listę mogą być w momencie ubiegania się przez ten podmiot o wpis zatrudnione u innego Autoryzowanego Doradcy?

8. W przypadku skreślenia z listy, po jakim czasie można ponownie wnioskować o wpis na listę Autoryzowanych Doradców?

9. W przypadku odmowy wpisu, po jakim czasie można ponownie wnioskować o wpis na listę Autoryzowanych Doradców ?

10. Czy podmiot, który przestaje pełnić rolę Autoryzowanego Doradcy może uzyskać zwrot opłaty rocznej?

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH