Strona główna > Notowania > Legenda

Objaśnienia skrótów występujących w tabelach


Z - zawieszenie obrotu

/1    - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2    - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3    - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4    - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5    - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6    - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7    - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10   - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu
/11   - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12   - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13   - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego

 

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
Informacja o złożonych wnioskach i dokumentach informacyjnych


INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH