Strona główna > Autoryzowani doradcy > Certyfikowani Doradcy > Opłaty

Opłata za egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł + VAT na rachunek bankowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

nr rachunku 96 1240 6003 1111 0000 4946 2733.

W tytule przelewu proszę podać „Opłata za egzamin na Certyfikowanego Doradcę”

Dla Egzaminów przeprowadzanych poza miejscem siedziby Organizatora Alternatywnego Systemu, opłata za przeprowadzenie egzaminu, nie wliczając opłaty egzaminacyjnej, wynosi odpowiednio: 
- na terenie Polski: 1500 zł + VAT,
- na terenie Europy: 3500 zł + VAT,
- reszta świata: ustalana indywidualnie.
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH