Data Nazwa
2018-02-13 08:48:37 Kwartalny | 2/2018
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2017 r.
2018-01-29 09:25:15 Bieżący | 1/2018
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2017-11-10 08:17:02 Kwartalny | 14/2017
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2017 r.
2017-08-11 08:22:15 Kwartalny | 13/2017
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2017 r.
2017-06-22 15:47:38 Bieżący | 12/2017
Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 22 czerwca 2017 roku