Data Nazwa
2017-11-10 08:17:02 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2017 r. Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
2017-08-11 08:22:15 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2017 r. Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
2017-06-22 15:47:38 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 22 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 22 czerwca 2017 roku. Dokumenty można pobrać również ze
2017-05-26 13:51:06 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 22 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2017 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 28, w Kancelarii CSW Więckowska
2017-05-26 10:50:00 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu