Data Nazwa
2017-10-14 16:46:20 Zakończenie niepublicznej emisji obligacji Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "K" informuje co następuje. W związku z przekroczeniem wskazanego w warunkach
2017-09-05 21:26:57 FLUID S.A. - zakończenie niepublicznej emisji obligacji Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. dotyczącego niepublicznej emisji obligacji serii "J" informuje
2017-08-24 21:12:53 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitenta") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji o zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą w
2017-08-24 21:10:50 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji na rynek Zarząd spółki Fluid S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2017 r. Emitent zawarł umowę z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Autoryzowany Doradca") w przedmiocie wprowadzenia na
2017-08-10 21:18:20 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Fluid S.A. Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w