Data Nazwa
2017-12-11 22:33:30 Bieżący | 22/2017
Wyjaśnienie informacji zawartej w sprawozdaniu Zarządu za rok 2016
2017-11-10 20:30:38 Kwartalny | 21/2017
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Fluid S.A.
2017-10-14 16:46:20 Bieżący | 20/2017
Zakończenie niepublicznej emisji obligacji
2017-09-05 21:26:57 Bieżący | 19/2017
FLUID S.A. - zakończenie niepublicznej emisji obligacji
2017-08-24 21:12:53 Bieżący | 18/2017
Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego