Data Nazwa
2017-11-14 16:16:24 Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Zarząd ADVERTIGO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
2017-08-11 12:16:35 Raport kwartalny ADVERTIGO S.A. za II kwartał 2017r. Zarząd ADVERTIGO S.A. przkazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
2017-06-19 15:11:26 Treść uchwał podjętych przez ZWZA 19 czerwca 2017 r. Zarząd spółki ADVERTIGO SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2017 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2
2017-05-22 17:48:05 Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - korekta Zarząd AVERTIGO S.A. wyjaśnia, że w załączonym w dniu dzisiejszym raporcie rocznym w trakcie skanowania została pomięta jedna strona raportu biegłego. W związku z powyższymi Emitent w załączeniu publikuje
2017-05-22 16:16:37 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AVERTIGO SA wraz z projektami uchwał Zarząd spółki AADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 roku