Data Nazwa
2018-02-12 15:08:47 Bieżący | 1/2018
Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2017 rok
2017-12-29 15:38:17 Bieżący | 11/2017
Zawarcie przez spółkę umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania mieszanek gumowych do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących z recyklingu zużytych opon
2017-12-21 08:54:12 Bieżący | 10/2017
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego innowacyjnej technologii dewulkanizacji gumy metodą ciągłą
2017-10-17 14:45:21 Bieżący | 9/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017
2017-08-16 17:25:23 Bieżący | 8/2017
Przyznanie finansowania na realizację inwestycji dla spółki zależnej