Data Nazwa
2017-10-17 14:45:21 9/2017 RB_ASO: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 Data: 2017-10-17
2017-08-16 17:25:23 8/2017 RB_ASO: Przyznanie finansowania na realizację inwestycji dla spółki zależnej Data: 2017-08-16
2017-06-22 15:53:48 7/2017 RB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 22
2017-01-04 09:55:38 1/2017 RB_ASO: ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW Data: 2017-01-04 Firma: GRUPA RECYKL
2016-12-05 14:01:06 5/2016 RB_ASO: OSIĄGNIĘCIE POROZUMIENIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PARTEREM BRANŻOWYM Data: 2016-12-05